https://hoanmyhuunghi.com/kham-suc-khoe/ /vn/cam-on


STT Tên Chi tiết thành phần Giá dịch vụ
1 Gói khám sức khỏe tổng quát

dành cho nữ

– Khám nội tổng quát
– Công thức máu 32 thông số
– Đo hoạt độ AST (SGOT)
– Đo hoạt độ ALT (SGPT)
– Định lượng GGT
– Định lượng Creatinine
– Định lượng glucose máu
– Định lượng HDL – C [Máu]
– Định lượng LDL – C [Máu]
– Định lượng Cholesterol toàn phần [Máu]
– Định lượng Triglycerid [Máu]
– Định lượng Uric Acid
– Kháng nguyên viêm gan siêu vi B – HBsAg (Elisa)
– Kháng thể kháng viêm gan siêu vi B – Anti HBs
– Kháng thể kháng viêm gan siêu vi C – Anti – HCV (Elisa)
– Helicobacter Pylori (test nhanh)
– Chụp X-quang tim phổi thẳng
– Siêu âm bụng tổng quát
– ECG (Điện tâm đồ)
– Siêu âm màu tuyến giáp
– Siêu âm tim
– Tổng phân tích nước tiểu
– Tư vấn kết quả
2,864,000
2 Gói khám sức khỏe tổng quát

chuyên sâu dành cho nữ

– Khám nội tổng quát
– Công thức máu 32 thông số
– Đo hoạt độ AST (SGOT)
– Đo hoạt độ ALT (SGPT)
– Định lượng GGT
– Định lượng Creatinine
– Định lượng glucose máu
– Định lượng HDL – C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu]
– Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu]
– Định lượng Cholesterol toàn phần [Máu]
– Định lượng Triglycerid [Máu]
– Định lượng Uric Acid
– Kháng nguyên viêm gan siêu vi B
– HBsAg (Elisa)
– Kháng thể kháng viêm gan siêu vi B – Anti HBs
– Kháng thể kháng viêm gan siêu vi C – Anti – HCV (Elisa)
– Helicobacter Pylori (test nhanh)
– Định lượng AFP
– Định lượng CEA
– Định lượng CA 72-4
– Định lượng CA 19-9
– Định lượng Cyfra 21-1
– Định lượng CA 15-3
– Định lượng CA 125
– Chụp X-quang tim phổi thẳng
– Siêu âm bụng tổng quát
– ECG (Điện tâm đồ)
– Siêu âm màu tuyến giáp
– Siêu âm tim
– Tổng phân tích nước tiểu
– Tư vấn kết quả
4,606,000
3 Gói khám sức khỏe tổng quát

dành cho nam

‘- Khám nội tổng quát
– Công thức máu 32 thông số
– Đo hoạt độ AST (SGOT)
– Đo hoạt độ ALT (SGPT)
– Định lượng GGT
– Định lượng Creatinine
– Định lượng glucose máu
– Định lượng HDL – C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu]
– Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu]
– Định lượng Cholesterol toàn phần [Máu]
– Định lượng Triglycerid [Máu]
– Định lượng Uric Acid
– Kháng nguyên viêm gan siêu vi B – HBsAg (Elisa)
– Kháng thể kháng viêm gan siêu vi B – Anti HBs
– Kháng thể kháng viêm gan siêu vi C – Anti – HCV (Elisa)
– Helicobacter Pylori (test nhanh)
– Chụp X-quang tim phổi thẳng
– Siêu âm bụng tổng quát
– ECG (Điện tâm đồ)
– Siêu âm màu tuyến giáp
– Siêu âm tim
– Tổng phân tích nước tiểu
– Tư vấn kết quả
2,864,000
4 Gói khám sức khỏe tổng quát

chuyên sâu dành cho nam

– Khám nội tổng quát
– Công thức máu 32 thông số
– Đo hoạt độ AST (SGOT)
– Đo hoạt độ ALT (SGPT)
– Định lượng GGT
– Định lượng Creatinine
– Định lượng glucose máu
– Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu]
– Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu]
– Định lượng Cholesterol toàn phần [Máu]
– Định lượng Triglycerid [Máu]
– Định lượng Uric Acid
– Kháng nguyên viêm gan siêu vi B – HBsAg (Elisa)
– Kháng thể kháng viêm gan siêu vi B – Anti HBs
– Kháng thể kháng viêm gan siêu vi C – Anti -HCV (Elisa)
– Helicobacter Pylori (test nhanh)
– Định lượng AFP
– Định lượng CEA
– Định lượng CA 72-4
– Định lượng CA 19-9
– Định lượng Cyfra 21-1
– Định lượng PSA toàn phần
– Chụp X-quang tim phổi thẳng
– Siêu âm bụng tổng quát
– ECG (Điện tâm đồ)
– Siêu âm màu tuyến giáp
– Siêu âm tim
– Tổng phân tích nước tiểu
– Tư vấn kết quả
4,265,000
5 Gói khám tiền hôn nhân

dành cho nữ

– Khám nội tổng quát
– Công thức máu 32 thông số
– Nhóm máu +Rh
– Xét nghiệm HIV
– Xét nghiệm anti TP
– Định lượng glucose máu
– Tổng phân tích nước tiểu
– Kháng nguyên viêm gan siêu vi B – HBsAg (Elisa)
– Kháng thể kháng viêm gan siêu vi B – Anti HBs
– Kháng thể kháng viêm gan siêu vi C – Anti -HCV (Elisa)
– Chụp X-quang tim phổi thẳng
– Siêu âm bụng tổng quát
– ECG (Điện tâm đồ)
– Siêu âm màu tuyến vú
– Soi tươi huyết trắng
– Tư vấn kết quả
2,409,000
6 Gói khám tiền hôn nhân

dành cho nam

– Khám nội tổng quát
– Công thức máu 32 thông số
– Nhóm máu +Rh
– Xét nghiệm HIV
– Xét nghiệm anti TP
– Định lượng glucose máu
– Tổng phân tích nước tiểu
– Kháng nguyên viêm gan siêu vi B – HBsAg (Elisa)
– Kháng thể kháng viêm gan siêu vi B – Anti HBs
– Kháng thể kháng viêm gan siêu vi C – Anti – HCV (Elisa)
– Chụp X-quang tim phổi thẳng
– Siêu âm bụng tổng quát
– ECG (Điện tâm đồ)
2,065,000
7 Gói khám sức khỏe định kỳ dành cho công ty Tùy theo nhu cầu của từng khách hàng gói khám cơ bản nhất của chúng tôi gồm các hạng mục sau:
– Khám Tổng quát
– Nội, Ngoại, Da Liễu, Mắt, TMH, RHM
– Chẩn đoán hình ảnh & TDCN
– X-quang
– Xét nghiệm
– Xét nghiệm Tổng quát: Máu, nước tiểu, đường huyết, CN Gan, CN Thận
400,000
8 Gói tầm soát bệnh lý tuyến giáp – Khám nội tổng quát
– Định lượng FT4
– Định lượng FT3
– Định lượng TSH
– Siêu âm màu tuyến giáp
– Tư vấn kết quả
833,000
9 Gói tầm soát bệnh lý gan – Khám nội tổng quát
– Đo hoạt độ AST (SGOT)
– Đo hoạt độ ALT (SGPT)
– Định lượng GGT
– Bilirubin
– Albumin
– Kháng nguyên viêm gan siêu vi B – HBsAg (Elisa)
– Kháng thể kháng viêm gan siêu vi B – Anti HBs
– Kháng thể kháng viêm gan siêu vi C – Anti -HCV (Elisa)
– Định lượng AFP
– Siêu âm bụng tổng quát
– Công thức máu 32 thông số
– Tư vấn kết quả
1,591,000